Klanten

Klanten bedrijfscoach , subsidie en fondsenwerving

Onze ervaringen als bedrijfscoach voor het geven van organisatieadvies en het verkrijgen van subsidie en fondsenwerving hebben we in vele bedrijven, stichtingen en organisaties mogen opdoen en verspreiden, zoals: